Tisztelt Végzős Hallgatónk!


A Semmelweis Egyetem Alumni Igazgatósága kiemelt figyelemmel követi az Egyetemen végzett öregdiákjaink karrierútját. Jelen kérdőívvel az egyetemi évek egyik utolsó pillanatában szeretnénk felmérni a munkaerőpiaci terveiket, illetve az egyetemi képzéssel kapcsolatos véleményüket, tapasztalataikat. Kérjük töltse ki a kérdőívet, segítve ezzel a munkánkat!


Köszönjük!   

1Bevezető kérdések

1.1Melyik karon végzett?

1.2

1.3

1.4Mi az Ön neme?

1.5

1.6Milyen tagozaton tanult ebben az intézményben, ezen a szakon?

2Külföldi tanulmányokra, munkavállalásra vonatkozó kérdések

2.1Tanulmányai alatt tanult-e külföldön legalább egy hónap időtartamban?

2.2

2.3Tervez-e külföldi munkavállalást?

2.4 Tett-e már lépéseket a külföldi munkavállalás érdekében?
(Több válasz is megadható!)   


 

 
 

Kérjük értékelje az alábbi állításokat, mennyire befolyásolják a külföldi munkavállalási szándékát! Miért tervez külföldi munkavállállást (1-5 skála)?
Kérjük értékelje az alábbi állítások fontosságát 1-5 skálán, ahol az 1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben meghatározó.    

 
2.5

Munkakörülmények, -feltételek

 

  
 

2.6

Fizetés

 

  
 

2.7

Életkörülmények, életminőség 

 

  
 

2.8

Idegen nyelv elsajátítása

 

  
 

2.9

Munkaterhelés

 

  
 

2.10

Családi szempontok

 

  
 

2.11

Szervezeti viszonyok - hierarchia, szervezeti kultúra, csapatmunka

 

  
 

2.12

Szakmai fejlődési lehetőségek

 

  
 

2.13

Tudományos munka feltételei

 

  
 

2.14

A szakma és az orvos társadalmi megbecsültsége

 

  
 

2.15

Kíváncsiság

 

  
 

2.16

Általam ismert sikeres példák 

 

  
 

 

 

2.17 Ha tervez külföldi munkavállalást/ tapasztalatszerzést, akkor ezt mikorra tervezi? 
(Több válasz is megadható!)


2.18 Milyen időtartamra tervezi a külföldi munkavállalást? 
(Több válasz is megadható!)


3Általános munkavállalási kérdések

3.1Tudja-e már, hol fog dolgozni?

3.2A frissen megszerzett diplomájának megfelelő munkát szeretne végezni?

3.3Mit gondol, milyen esélye van annak, hogy olyan területen tud elhelyezkedni ahol szeretne?

3.4

3.5Milyen intézményben szeretne dolgozni Elsősorban?

3.6


3.7 Milyen további intézményekben dolgozna szívesen?
(Több válasz is megadható!)


3.8


3.9Milyen szakterületen szeretne elhelyezkedni?

4További képzésekre vonatkozó kérdések

 
 

Szeretne-e továbbtanulni az elkövetkező 2-3 évben az alábbi képzések valamelyikén?    

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5Családi háttérre vonatkozó kérdések

5.1 Ha volt családjában, akinek az iskolai végzettségének szakterülete, megegyezett vagy hasonló volt az Ön szakján folytatott képzéshez, ki volt az?
(Több válasz is megadható!)


5.2 Ha volt családjában olyan, akinek bármikori munkája, a foglalkozása megegyezett vagy hasonló volt az Ön szakján folytatott képzéshez, ki volt az?
(Több válasz is megadható!)


6Képzéssel való elégedettség

 
 

Kérjük az alábbi skálák használatával értékelje a Semmelweis Egyetemen Ön által elvégzett képzést!
Kérjük értékelje az alábbi állítások fontosságát 1-5 skálán, ahol az 1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben meghatározó.    

 
6.1

Elméleti képzés színvonala

 

  
 

6.2

Gyakorlati képzés színvonala

 

  
 

6.3

Tanult ismeretek alkalmazhatósága

 

  
 

6.4

Az elhelyezkedés során hasznosítható általános készségek, kompetenciák kifejlesztése

 

  
 

6.5

Oktatók segítőkészsége

 

  
 

6.6

Végzés utáni elhelyezkedés segítése

 

  
 

6.7

Munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges egyéb (nem szakmai) készségek megszerzése

 

  
 

6.8

Intézményi szolgáltatások színvonala

 

  
 

6.9

A későbbi érvényesülés során hasznosítható kapcsolatok kiépítésének lehetősége

 

  
 

6.10

Követelmények segítőkészsége

 

  
 

 

 
 

Kérjük értékelje az alábbi állításokat: Ön hogyan gondol vissza arra az egyetemre, ahol megszerezte a diplomáját?
A választáskor minden, az egyetemmel/főiskolával kapcsolatos élményt, tapasztalatot – tanulmányi, szakmai, társasági stb. – együttesen vegyen figyelembe! 

 
6.11

Az egyetemmel kapcsolatban pozitív élményeim vannak, szívesen gondolok vissza a diákéveimre

 

  
 

6.12

Az egyetemmel kapcsolatban negatív élményeim vannak, nem szívesen gondolok vissza a diákéveimre

 

  
 

 

 
 

A megszerzett diplomáját mennyire értékeli értékesnek az alábbi szempontok szerint? 

 
6.13

Elhelyezkedés Magyarországon

 

  
 

6.14

Elhelyezkedés külföldön

 

  
 

6.15

Egészségügyi területen kívüli elhelyezkedés

 

  
 

 

 
 

Ha újra pályát választhatna, újraválasztaná... 

6.16...a Semmelweis Egyetemet?

6.17...azt a szakot, amin végzett?

6.18...az egészségügyi területet?

 
 

Ajánlaná-e gyermekének... 

6.19...az orvosképzést?

6.20...a magyar felsőoktatást?

6.21...a Semmelweis Egyetemet?

7Kompetenciák kérdésköre

 
 

Mennyire érzi erősnek magát az alábbi kompetenciákból?
Kérjük értékelje az alábbi állítások fontosságát 1-5 skálán, ahol az 1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben.    

 
7.1

Előadástechnika, nyilvános beszéd

 

  
 

7.2

Érzelmi intelligencia és empátia

 

  
 

7.3

Fogalmazás, szövegírás

 

  
 

7.4

Gyorsgépelés

 

  
 

7.5

Idegennyelv-ismeret

 

  
 

7.6

Időmenedzsment

 

  
 

7.7

Irodalomkutatás

 

  
 

7.8

Karriermenedzsment

 

  
 

7.9

Logikai és érvelési készség

 

  
 

7.10

Önéletrajzírás

 

 
 

7.11

Önérvényesítő kommunikáció

 

  
 

7.12

Önismeret

 

  
 

7.13

Prezentációtechnika

 

  
 

7.14

Probléma- és konfliktuskezelés

 

  
 

7.15

Projektmenedzsment

 

  
 

7.16

Rossz hír közlése

 

  
 

7.17

Stresszkezelés

 

  
 

7.18

Számítógép használat, informatikai készségek

 

  
 

7.19

Személyes pénzügyek kezelése

 

  
 

7.20

Szöveg- és diaszerkesztés

 

  
 

7.21

Tárgyalástechnika

 

  
 

8Kompetenciák kérdésköre

 
 

Mennyire tartja fontosnak az alábbi kompetenciákat?
Kérjük értékelje az alábbi állítások fontosságát 1-5 skálán, ahol az 1 = egyáltalán nem, 5 = teljes mértékben.    

 
8.1

Előadástechnika, nyilvános beszéd

 

  
 

8.2

Érzelmi intelligencia és empátia

 

  
 

8.3

Fogalmazás, szövegírás

 

  
 

8.4

Gyorsgépelés

 

  
 

8.5

Idegennyelv-ismeret

 

  
 

8.6

Időmenedzsment

 

  
 

8.7

Irodalomkutatás

 

  
 

8.8

Karriermenedzsment

 

  
 

8.9

Logikai és érvelési készség

 

  
 

8.10

Önéletrajzírás

 

 
 

8.11

Önérvényesítő kommunikáció

 

  
 

8.12

Önismeret

 

  
 

8.13

Prezentációtechnika

 

  
 

8.14

Probléma- és konfliktuskezelés

 

  
 

8.15

Projektmenedzsment

 

  
 

8.16

Rossz hír közlése

 

  
 

8.17

Stresszkezelés

 

  
 

8.18

Számítógép használat, informatikai készségek

 

  
 

8.19

Személyes pénzügyek kezelése

 

  
 

8.20

Szöveg- és diaszerkesztés

 

  
 

8.21

Tárgyalástechnika

 

  
 

9Befejező kérdéskör

 

 
 

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban.
Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat.
Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését!